Ordenskapitlet

Ordenskapitlet är sällskapets styrelse, och den leds av en kapitelmästare.

Kapitelmästare Magnus Palmberg
Vice kapitelmästare Birgitta Cleyndert
Skrivare Gustav Janzén
Kassaförvaltare Kaj Johansson
Vice kassaförvaltare Bo Rydström
Kvartermästare Lars Karlsson
Trossman Per Lundgren
Ordenskaplan vakant - den förre har blivit biskop